Rövid név: Bolyai Tehetségpont
Azonosító: TP 130 000 132
Tel: 00381-24-817776
E-mail:bolyai.farkas.alapitvany@gmail.com
Honlap: http://www.bolyaifarkas.org.rs/hu/tehetsegpont.html
Célcsoportok: Általános iskolás korúak, Középiskolás korosztály, Felsőoktatásban tanulók
Hatókör: Regionális
Kapcsolattartó: Vatai Zsuzsanna
Szerbia, 24400 Zenta, Posta utca 18.
E-mail: bolyai.farkas.alapitvany@gmail.com
1. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért
2. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)
Az Alapítvány - Szabályzatával összhangban- célja a Szerbiában magyarul tanuló tehetségek felkutatása, felkarolása, szakmai és anyagi támogatása. Továbbá az oktatási intézményekkel való együttműködés, valamint mindazon intézmények munkájának elősegítése, amelyek a tehetséges gyermekekkel való foglalkozást és tehetséggondozást kiemelten kezelik.
Az Alapítvány megalakulása óta aktív kapcsolatot tart mindezen kiemelt intézménnyel, valamint számos tehetséggondozással foglalkozó, vagy foglalkozni kívánó szerbiai és külföldi szakemberrel.
3. Képviselő, illetve kapcsolattartó személy
Neve: Uliján Emmina
Postacíme: Posta utca 18, 24400 Zenta (Szerbia)
4. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó Tehetségpont  tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetséggondozó kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?
Az Alapítvány célja a tehetséges gyermekek felkutatása, oktatásuk és továbbképzésük, valamint a Szerbiában magyar nyelven tanuló kiemelkedő képességű diákoknak és egyetemi hallgatóknak nyújtandó anyagi és humanitárius támogatás biztosítása.
További célunk a tehetséggondozó szakemberekkel és mentorokkal való együttműködés fenntartása, újabb szakemberek megnyerése, továbbképzésük folyamatos biztosítása, majd egy a tehetséggondozással foglalkozó hálózatba történő bekapcsolása.
5. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?
A megalakulandó Tehetségpont hatókörét az alábbi területekre összpontosítva kívánjuk kialakítani: nyelvek, matematika, mozgáskultúra, zeneművészet, képzőművészet.
Továbbá:
A tehetséggondozó iskolák felvételi előkészítőjére járó tanulók kérdőíves lekérdezése és folyamatos kísérése az előkészítő folyamán. A gyerekek szülei számára tájékoztatás és tanácsadás. (Az előkészítő kezdetekor, valamint a felvételi vizsga előtt.)
A tehetséggondozó gimnáziumokba felvételt nyert tanulók számára szervezett táborban tehetségtudatosító és csapatépítő, önismeret-fejlesztő és kommunikációs foglalkozások tartása, a tehetséggondozó programba való bekapcsolásuk hatékonyságának növelése érdekében.
A tehetséggondozó gimnáziumokba felvételt nyert tanulók szülei számára szervezett tehetségtudatosító és csapatépítő, önismeret-fejlesztő és kommunikációs foglalkozás tartása.
Tanácsadás a szülőknek és a pedagógusoknak tehetséggondozás témakörében.
Nyári pedagógus továbbképzés szervezése a tehetséggondozás témakörében.
6. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.
Eddigi munkánk folyamán az elmúlt években a Debreceni Egyetem munkatársai három alkalommal tartottak 60, illetve egy alkalommal 120 órás képzést, Zentán és Szabadkán. A tehetséggondozó képzésen számos szakember és tanár vett részt és rendelkezik tanúsítvánnyal a tehetséggondozás alapjaiból. A továbbiakban az Alapítvány a Debreceni Egyetem Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?
A Bolyai Farkas Alapítvány Zentán, a Posta utca 18. szám alatt egy 25 m2-es, megfelelő technikai hátérrel felszerelt (számítógépek, Internet, telefon, stb) irodával rendelkezik. Ezenkívül partner-szervezeteivel együttműködve különböző oktatási és kulturális célok, programok megvalósítására alkalmas tantermek, taneszközök, humán erőforrás és egyéb technikai felszerelések is a rendelkezésére állnak.
Az Alapítvány a tehetséggondozó programjainak megvalósításához, működéséhez, és tevékenységéhez szükséges eszközöket bel- és külföldi pályázatokból, valamint támogatásokból és adományokból fedezi.
7. Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?
A Tehetségpont tevékenységével összhangban a Vajdaság szerte kialakításra kerülő tehetségkuckók (egy-egy szakközpontban elhelyezve, amely központok hálózatot alkotnának) elképzeléseink szerint a tehetséges gyerekek felismerésével, gondozásával, fejlesztésével és követésével foglalkoznak majd. A Tehetségpont munkájában részt vevő szakemberek megfelelő felkészítése, és a szakemberek közti hatékony együttműködés az alapja, hogy a Tehetségpont és a vele párhuzamosan működő tehetségkuckók elérjék céljukat.
8. Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?
Az Alapítvány az Alapító Okiratával és a Szabályzatával összhangban civil szervezetként tevékenykedik, amely kizárja bürokratikus jellegű működését. Hangsúlyt fektet a szakmai kapcsolatok kialakulására, és támogatja azokat, valamint elősegíti ezen kapcsolatok erősödését és elmélyítését. Kiemelten kezeli a tehetséggondozó tevékenységében résztvevők közös programokon való részvételét, amely programok elősegítik a fenti célok megvalósulását.
Az Alapítvány keretein belül új szakosztályok létrehozása, mint pl: diákok-, tehetségbarátok-, támogatók-, képzőművészek-, nyelvészek-szakosztálya.


a
s
|Előzmények | Szabályzat | Elérhetőségeink | Kuratórium | Támogatók | Pályázatok | Sajtó | Galéria | Alapítók | Névadónk | Tehetségpont |