Beszámoló a Bolyai Emlékversenyről
melyet a Bolyai Farkas Alapítvány 2018-ban
Mesél a szőke Tisza
címmel indított

Tíz évvel ezelőtt az első emlékversenyt azzal a céllal indítottuk, hogy a két Bolyai élete és munkássága nagyobb teret kapjon és vidékünkön a fiatalok többet tudjanak a Bolyaiakról, mint korábban.

Bővebben itt>>

Kép galéria>>

Sajtó>>

 

 
 
 
 

Beszámoló a Fakopács műhely munkájáról

December végén a Fakopács tábor résztvevői háromnapos foglalkozáson vehettek részt a Bolyai Farkas Alapítvány szervezésében, a Tisza-part - Alvég Helyi Közösség tanácstermében a Bethlen Gábor Zrt támogatásával.

Bővebben itt>>

Kép galéria>>

 
 
 
 

Nyári kreatív foglalkozások  a Bolyai Farkas Alapítvány szervezésében

 

A Bolyai Farkas Alapítvány szervezésében Zenta Önkormányzatának támogatásával a Tisza-part - Alvég Helyi Közösségben 2018 nyarán is megtartottuk a nyári kreatív foglalkozásokat kisiskolások számára. Elsősorban azokat a díjnyertes tanulókat vártuk, akik a Bolyai Farkas Alapítvány tavaly téli Emlékversenyén kiemelkedő eredményt értek el.
A kellékeket és az anyagot a Bolyai Farkas Alapítvány biztosította mindhárom alkalommal.

Az első foglalkozáson Rúzsa Mari vezetésével a festés és száradás után a papírból ajándéktasakokat hajtogattunk, ragasztottunk. Gipszfigurákat is készítettünk gipszkiöntő formákkal, majd színeztük őket a másnapi képkeret díszítéshez. Nyári képek kerülnek majd a keretbe, a gipszecskék is nyárra emlékeztető tengeri állatokat ábrázoltak.

A második foglalkozáson a téma képkeret díszítés volt. Nyári motívumokkal, az első foglalkozáson kiszínezett gipszfigurákkal, egyebekkel dekoráltuk a képkereteket egy nyári fotó számára.
 
A harmadik foglakozáson, a kukacgyúró nemezelésen rémült kukacokat (égnek álló hajúakat) készítettünk gyapjúból, vizes nemezelő technikával. Amíg a félig kész kukacok száradtak, a gyerekek mesét hallgattak az aranyszőrű báránykáról.

Az Alapítvány minden évben megszervezi a nyári kreatív foglalkozásokat, mindig más-más témában, de mindig azzal a céllal, hogy a képzőművészeti verseny győztesei kipróbálhassanak eddig ismeretlen vagy kevésbé elterjedt technikákat is és jó hangulatban, játszva sajátítsanak el új ismereteket.

Kép galéria>>

 
 
 
 
tis
 
 
 
 

Igazgatói beszámoló

A Bolyai Farkas Alapítvány Alapszabályának értelmében az Alapítvány igazgatója évente egyszer beszámol az Alapítványban végzett munkáról és ezt az éves munkajelentést az interneten való közzététel útján a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.

Igazgatói beszámoló

 
 
 
 

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Bolyai Farkas Alapítvány

taggyűlésére

melyet 2018.5.22-én, kedden

a Tisza-part – Alvég Helyi Közösségben tartunk,
a Karađorđe utca 39.szám alatt

17 órai kezdettel.

Az ülésen beszámoló hangzik el az Alapítvány tisztújításáról, terviről és az elmúlt évben elvégzett munkáról

Megjelenésére számítunk

Tisztelettel,                            Vatai Zsuzsanna
                                              az Igazgató Bizottság elnöke

 
 
 
 

A Bolyai Farkas Alapítvány 2017-ik évi működési költségének támogatása
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által

A Bolyai Farkas Alapítvány alapító okiratával összhangban a Délvidéken magyarul tanuló tehetséges gyerekek, fiatalok felkutatásával, oktatásukkal, továbbképzésükkel, valamint anyagi és humanitárius segélyezésükkel foglalkozik. Az “életfogytig tanulás” elvének jegyében alkalmat ad a tehetséges felnőttek kibontakozására is, ugyanis a táborokon, műhelymunkákban felnőtt érdeklődők is részt vesznek. Így, azok a felnőttek akik egész életükben magukban hordták a “tehetségcsírát” de nem volt lehetőségük kibontakozni, a Bolyai Farkas Alapítvány jóvoltából kipróbálhatják önmagukat. A fiatal tehetségek támogatására a BFA alapítása óta (2005.szeptember 11.) már több szervezet alakult a Délvidéken. Mégis nagy szükség van mindannyiunk munkájára, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el.
A BF Alapítvány részt vesz a Tóth Isaszegi Irén ösztöndíj odaítélésében, támogatja a szórványból érkező tanulók útiköltségét és különféle oktatásban használható eszközzel tablet, laptop, e-tabla, smart-board, nyomtató, kamera, fényképezőgép, szakkönyvek, példatárak...)segíti az iskolák és a tanulók munkáját.
A BF Alapítvány rendszeresen szervez versenyeket, táborokat tehetséges résztvetők számára. A támogatókkal, és a támogatottakkal, valamint a többi tehetséggondozó társulással igyekszik tartani a személyes kapcsolatot is. Az iroda működési költségét és az utazási költséget pályázatok útján nyert összegekből fedjük le.
Az Alapítvány vezetősége és tagsága önkéntes munkában – volontőrként végzi az Alapítvánnyal kapcsoltos feladatokat.

 
 
 
 

Pályázati elszámolás, beszámoló a Bolyai Emlékversenyről
melyet a Bolyai Farkas Alapítvány 2017-ben
a zentai csata 320 éves évfordulója alkalmából
A zentai csata emlékére
címmel indított

Tíz évvel ezelőtt az első emlékversenyt azzal a céllal indítottuk, hogy a két Bolyai élete és munkássága nagyobb teret kapjon és vidékünkön a fiatalok többet tudjanak a Bolyaiakról, mint korábban.
Az utóbbi néhány évben a versenyt az arra az évre jellemző témában, képzőművészeti kategóriában indítottuk. Így került sor idén a zentai csatára.

Bővebben itt>>

Kép galéria>>

 
 
 
 

A Bolyai Farkas Alapítvány Logikai játéktábora Tornyoson
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával
a Szekeres László Alapítvány segítségével

A tábor megrendezésére Tornyoson került sor –immár másodszor- a helybeli Tömörkény István Általános Iskolában 2017. június 24. és 25.-án 9 és 19 óra között. Az iskola a tábor megtartására ideális feltételeket biztosított, rendelkezésre bocsájtva a sportpályákat is. A táborozásra 17 gyermek jelentkezett, (2.-7. –es korosztály) – mindannyian részt is vettek -, ketten Felsőhegyről, hárman Bogarasról, hatan Csantavérről, egy Zentáról és öten Tornyosról.

Bővebben itt>>

Kép galéria>>

 
 
 
 

Textilművészeti műhely a Bolyai farkas Alapítvány szervezésében
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával
a Szekeres László Alapítvány közreműködésével

 

A kreativitás és az alkotó gondolkodás ösztönzése céljából a Bolyai Farkas Alapítvány 2017. november 24-én és 25-én a Tisza-part – Alvég Helyi Közösség termeiben nemezelő műhelymunkát szervezett. Az ősi textilkészítési és díszítési módszerek (nemezelés, hímzés, gyöngyözés) feldolgozása tehetséges felnőttek és gyerekek  részvételével zajlott.
A  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával természetes alapanyagokból,  ősi textiltechnikákkal, a hagyományos magyar kultúrából merített motívumok alkalmazásával, a modern iparművészet kívánalmainak megfelelően a tehetséges fatalok és felnőttek alkalmat kaptak szakmai tudásuk továbbfejlesztésére. A nemezelés magyar vonatkozásaira a mintákon, jelképeken keresztül hívtuk fel a figyelmet. A nemeztárgyakat hímzéssel díszítettük, ötvözve ezzel a két textiltechnika lehetőségeit és varázsát.
Kézműves foglalkoztató programunkat haladók részére hirdettük meg, az ismeretek továbbfejlesztését helyeztük a középpontba.  A résztvevők a technika mindkét módját ismerték korábbról, a száraz és a vizes technikát felváltva alkalmazva készítették el műveiket. A továbbiakban kezdők és haladók részvételére is számítunk, ugyanis a közeli általános iskola elsős tanulói már jelentkeztek a következő foglalkozásra. Több felnőtt érdeklődő, nézelődő járt a műhelyben a foglalkozások ideje alatt, akik kérték, tegyük lehetővé, hogy ők is bekapcsolódjanak a következő alkalommal a munkába. Ezek a foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, a finommotorikát, a fantáziát, a vizuális kreativitást, valamint a közösségi munka révén a szociális kapcsolatépítést, közös problémamegoldást. Használati tárgyakat (táska, papucs, sál, kalap, fülbevaló, ajtóra névtábla...) és dísztárgyakat is (madár, pillangó, virágok...) készítettünk.
          A foglalkozásokon a hallgatók örömmel vettek részt, várják a következő lehetőséget az alkotásra.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatását.

Vatai Zsuzsanna
a Bolyai Farkas Alapítvány
 Kuratóriumának elnöke
                                                                                                                   szervező

Kép galéria>>

 
 
 
 

 Tiffany - üvegművészeti műhely haladóknak
A Bolyai Farkas Alapítvány szervezésében
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával
a Szekeres László Alapítvány segítségével

Zentán a Tisza-part – Alvég Helyi Közösség klubhelyiségében 2017.12.15-én, 16-án és 17-én Tiffany foglalkozás folyt.  Idén a képzést haladóknak hirdettük meg. A program keretében tavaly a résztvevők megismerkedhettek a Tiffany-üveg kézműves technikával  melynek segítségével kis anyagi befektetéssel, kevés eszközzel tetszetős, saját otthonukban elkészíthető és eladható kézműves termékeket állithatnak elő, amit azután az interneten keresztül akár külföldön is értékesíthetnek.
A foglalkozások célja az üvegművészeti technika begyakorlása volt hét résztvevő számára, ugyanis a Bolyai Farkas Alapítvány keretein belül működő kézműves szakkör tagjai rendszeresen találkoznak és alkotnak. Azon kívül, hogy a program lehetőséget ad a mesterség mélyebb megismerése, a kreativitás fejlesztésére, az iparművészet iránt érdeklődőknek tudásuk bővítésére, talán hozzájárul a vajdasági magyar lakosság életkörőlményeinek javításához és szülőföldön maradásához is. Az információátadáson túl célunk volt a kreativitás és az alkotó gondolkodás ösztönzése is.

          Program:
2017.12.15.  16-19óráig
16.00.  a résztvevők érkezése a műhelybe, a munkahely kialakítása, a munkarend megbeszélése, minták választása, az egyenes vágás és a görbe vágás gyakorlása (képkeret, kör, félkör, ablakdísz)
19.00 összefoglaló értékelés, a műhelyben készült tárgyak kiállítása és értékelése, a tanultak összefoglalása.

2017.12.16.  10-14óráig
10.00.  a résztvevők érkezése a műhelybe, a munkarend megbeszélése, a csiszolás, rézfóliázás és a forrasztás gyakorlása, váza készítése, karácsonyi mécsestartó készítése
14.00 összefoglaló értékelés, a műhelyben készült tárgyak kiállítása és értékelése, a tanultak összefoglalása.

2017.12.17.  16-19óráig
16.00.  a résztvevők érkezése a műhelybe, a munkarend megbeszélése, a csiszolás, rézfóliázás és a forrasztás folytatása, képkeret, váza, tükörkeret, csillag, ablakdísz készítése, az összeillesztett üvegrészek festése, mintázása. Mintagyűjtemény készítése a további munkákhoz.
19.00 összefoglaló értékelés, a műhelyben készült tárgyak kiállítása és értékelése, a tanultak összefoglalása.

Vatai Zsuzsanna
a Bolyai Farkas Alapítvány
 Kuratóriumának elnöke
                                                                                                                   szervező

Kép galéria>>

 

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny 2017

A zentai csata emlékére

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Ösztöndíj pályázat

A Tóth Isaszegi Irén Alapítvány (TIIA) pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére a 2017/2018-es tanévre.

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Tiffany - üvegművészeti műhely
 a Magyar Kormány támogatásával
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt lebonyolításával
a Szekeres László Alapítvány segítségével

2016.11.19.
2016.11.25.
2016.12.2.

Téma:  Üvegművészeti műhelymunka, a Tiffany-üvegművészeti technika elsajátítása és begyakorlása tehetséges felnőttek és gyerekek  részvételével
Helyszín: Zenta, a Városháza klubhelyisége
Szervező: Vatai Zsuzsanna
Oktató: Körmöczi Valéria
Résztvevők: 5 személy részvételével zajlottak a foglalkozások

Összefoglaló értékelés

A foglalkozások célja egy Zentán kevésbé meghonosodott, de hagyományosnak tekinthető kézműves technika, a tiffany-üveg elkészítési technikájának megtanítása öt résztvevő számára. Zentán, éppen úgy mint Szerbia egészében nagy gondot okoz a munkanélküliség és az ebből eredő gazdasági elvándorlás. A program keretében a résztvevők olyan kézműves technikával ismerkedhetnek meg, melynek segítségével kis anyagi befektetéssel, kevés eszközzel tetszetős, saját otthonukban elkészíthető és eladható kézműves termékeket állithatnak elő, amit azután az interneten keresztül akár külföldön is értékesíthetnek. Azon kívül, hogy a program lehetőséget ad a hagyományos mesterségek mélyebb megismerése, a kreativitás fejlesztésére, az iparművészet iránt érdeklődőknek is lehetőséget ad tudásuk bővítésére, talán hozzájárul a vajdasági magyar lakosság életkörülményeinek javításához és szülőföldön maradásához is. Az információátadáson túl célunk volt a kreativitás és az alkotó gondolkodás ösztönzése is.
A célcsoport olyan fiatalok és felnőttek voltak, akik az üvegművészet felé nyitottak.  Szerettük volna helyzetbe hozni a téma iránt érdeklődőket, alkalmat adni, hogy kipróbálják önmagukat.

                                                                                                           Vatai Zsuzsanna
a Bolyai Farkas Alapítvány
 Kuratóriumának elnöke
                                                                                                                   szervező

Kép galéria>>

 
 
 
 

Textilművészeti műhely
a Magyar Kormány támogatásával
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt lebonyolításával
a Szekeres László Alapítvány segítségével

2016.10.11.

Téma:  Textilművészeti műhelymunka, az ősi textilkészítési és díszítési módszerek (nemezelés, hímzés, gyöngyözés) feldolgozása tehetséges felnőttek és gyerekek  részvételével
Helyszín: Zenta, Tisza-part – Alvég Helyi Közösség
Szervező és műhelyvezető: Vatai Zsuzsanna hímző, népi hímzés oktató
Résztvevők: 15 személy részvételével zajlott a foglalkozás.

Összefoglaló értékelés

A foglalkozások célja az információátadáson túl a kreativitás és az alkotó gondolkodás ösztönzése volt.
A célcsoport olyan fiatalok és felnőttek voltak, akik a textilművészet, a hagyományoson alapuló, mégis új textilkészítési módszerek és azok ötvözése felé nyitottak.  Szerettük volna helyzetbe hozni a téma iránt érdeklődőket, alkalmat adni a kezdőknek, hogy kipróbálják önmagukat, ugyanakkor a haladóknak is lehetőséget adni a fejlődésre. Megfelelő keretet kerestünk és találtunk arra, hogy a hallgatókban rejtőző adottságok megmutatkozhassanak, hogy a későbbiekben lehetőségük legyen tehetségük kibontakozására. Kerestük a “szikrát”, mely a gazdagító, fejlesztő programok hatására fellobbanhat. Ezek a foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, a finommotorikát, a fantáziát, a vizuális kreativitást, valamint a közösségi munka révén a szociális kapcsolatépítést, közös problémamegoldást. 
 A magyar vonatkozásokra a mintákon, jelképeken keresztül hívtuk fel a figyelmet.  A nemeztárgyakat hímzéssel díszítettük, ötvözve ezzel a két textiltechnika lehetőségeit és varázsát. 
          A foglalkozások várható hasznosulása a kreativitás fejlesztése és az ősi technikák továbbéltetése.  Megbizonyosodtunk arról, hogy a hallgatók örömmel vettek részt a foglalkozásokon melyek nemcsak a tudástár bővítésére voltak alkamasak, hanem  a közösségi kapcsolatépítésre és az együttműködői készségfejlesztésre is.

         
                                                                                                       Vatai Zsuzsanna
a Bolyai Farkas Alapítvány
 Kuratóriumának elnöke
                                                                                                                   szervező

Kép galéria>>

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny 2016

Zenta város 800 éve alkalmából

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Ösztöndíj pályázat

A Tóth Isaszegi Irén Alapítvány (TIIA) pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére a 2016/2017-es tanévre.

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Felhívás

Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központés az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a XIII. Kárpát - medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.

Felhívás , Nevezési lap - Határon túli , Versenyszabályzat , Versenytörténet , Tervezett program

 
 
 
 

Igazgatói beszámoló

A Bolyai Farkas Alapítvány Alapszabályának értelmében az Alapítvány igazgatója évente egyszer beszámol az Alapítványban végzett munkáról és ezt az éves munkajelentést az interneten való közzététel útján a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.

Igazgatói beszámoló, Jelentés a pénzgazdálkodásról

 
 
 
 

Logikai-játék tábor Tornyoson

A tábor célja tehetségsegítő programként a teheséges falusi gyerekek felkutatása és helyzetbe hozása volt, olyan tanórán kívüli foglalkozásokon, ahol a gyerekek kipróbálhatják magukat és szabadon fejlődhetnek a logikai képességek, a memória és az információfeldolgozás.

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Az identitás megerősítését szolgáló tanórán kívüli népzenei program

A vidékünkön élő fiatalok  önazonosság-tudatának megőrzése érdekében a Bolyai Farkas Alapítvány együttműködésre kérte a Délibáb Magyar Művelődési Egyesületet és a Balassi Intézeten keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pályázat útján nyert teljes összeget a Délibáb művészeti vezetőinek rendelkezésére bocsájtotta.

A program célja az volt, hogy a felnövekvő nemzedéket a népzenén és a néptáncon keresztül megismertesse nemzetünk múltjával,.........

Bővebben itt>>

 
 
 
 

Útiköltség támogatás 2016-ban


A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a Balassi Intézet segítségével 2016-ban 37 szórványból utazó diák útiköltségét támogatta.  A program célja az volt, hogy a szórványból érkező, hátrányos helyzetű tanulók  segítséget kapjanak az utazással járó többletkiadásaik fedezésére. A tanulmányaikat a tömbben végző diákok számára nagy anyagi megterhelést és többletenergiát jelent a lakhelyüktől távol eső településre utazni, de fejlődésre csakis így van lehetőségük. A tömbben működő középiskolákban tanulók elszállásolása sincs megoldva, kollégiumokban csak nagyok kevés szórványból érkező találhat kedvező áron szállást, ami szintén megnöveli a diák kiadásait, így hazautazásra sokszor csak havonta egyszer jut rávaló. Ezért fontosnak tartjuk az utazási költségek támogatását.

A megkeresett magyar nyelven oktatást végző iskolák közül 3 válaszolt megkeresésünkre, úgyhogy a támogatott diákok ezekből a tanintézményekből kerültek ki. Közülük huszonöten a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanulói, heten az adai Műszaki Iskolába járnak és öten a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola diákjai.
 
 
 
 

Fényképezőgép Budiszavára

2016. június 8-án A Bolyai Farkas Alapítvány delegációja (Horváth Mihály igazgató,Vattai Zsuzsanna az IB elnöke,Sőregi Oszkár az IB tagja és Póth Imre az ellenőrző bizottság tagja) Tiszakálmánfalvára utazott a helyi Petőfi Sándor ME vezetőihez. Az utazás célja elősegíteni a magyar tehetséges gyermekek egy újabb oktatási lehetőségét,ez pedig az audió-vizuális kultúra fejlesztése. Ehhez járult hozzá a Bolyai Farkas Alapítvány egy Canon fényképezőgéppel egy éves használatra, mely a filmkészítés oktatására is alkalmas.

Kép galéria>>

 
 
 
 

Színek és formák harmóniája

A VATT szervezésében 2016. március 5-én “Színek és formák harmóniája „címmel tehetségfejlesztő szakmai találkozót tartottak Szabadkán a Politechnikai iskolában.A  Tehetséghálózat program elsősorban a képzőművészeti adottságok fejlesztését és a tehetség kibontakozását szorgalmazta verseny formájában az általános-és középiskolás diákok részvételével.  A Bolyai Farkas Alapítvány mint Tehetségpont, az audió- vizuális nevelés terén vett részt az eseményen. Az Alapítvány támogatásával  Horváth Mihály rendező és Megyeri Gábor mérnök a zentai Bolyai filmműhely mentorai három tanulójának  együttműködésével  a filmkészítés alapjait ismerhették meg műhelymunka formájában az érdeklődő diákok.

Kép galéria>>

 
 
 
 

Beszámoló a Drámapedagógiai tábor megvalósulásáról
2016. február 5. 6. 7.
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
a Balassi Intézet segítségével

Téma:  A 19.század interdiszciplináris feldolgozása interaktív módon középiskolás tanulók részvételével
Helyszín: Zenta, Tisza-part – Alvég Helyi Közösség
Szervező: Vatai Zsuzsanna
Előadók és foglalkozásvezetők:
          Burány Hajnalka magyar szakos középiskolai tanár
          Pejin Attila történész, muzeológus
          Mezei Erzsébet festőművész, képzőművészet szakos tanár
          Dévai Zoltán a Zentai Magyar Kamaraszínház színésze
          Nésity Máté a Zentai Magyar Kamaraszínház színésze
          Rutonics Róbert a Zentai Magyar Kamaraszínház színésze
          Virág György a Zentai Magyar Kamaraszínház színésze
Résztvevő tanulók: összesen 28 diák: a Zentai Gimnázium, a Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola tanulói, a Zentai Magyar Kamaraszínház Diákszínjátszó Csoportja:
          1. évfolyam 22 fő
          3. évfolyam 6 fő  

Összefoglaló értékelés

          A drámapedagógia tábor megszervezésének célja volt, hogy a vajdasági tehetséges magyar anyanyelvű diákok iskolán kívüli foglalkozás keretében kapjanak lehetőleg minél teljesebb körű tudást egy kor művészeti életéről. A szerbiai oktatási rendszer nem teszi lehetővé a tudományközi megközelítést a hagyományos oktatási rendszerben, ezt a hiányosságot próbáltuk kiküszöbölni.
          A 19. század művészeti élete, ezen belül romantika kora köré fonódtak az előadások, valamint egy magyar romantikus drámát, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című darabját dolgozták fel a diákok a színészek segítségével.  A drámapedagógiai módszereken alapuló felkészülésnek, az önfejlesztő kiscsoportos foglalkozásoknak, a színészi technikák elsajátítását célzó játékoknak különösen nagy sikere volt.
          A diákok, szülők, foglalkozásvezetők, szervezők egybecsengő véleménye alapján kijelenthetjük, hogy a tábor sikeres volt, elérte a kitűzött célt, a "tanuljunk másként" elv a gyakorlatban igen hatékonynak bizonyult.

Kép galéria>>

 
 
 
 

Beszámoló a Textilművészeti műhely megvalósulásáról
2016.január 22. 23. 24. 30. 31.
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
a Balassi Intézet segítségével

Téma:  Textilművészeti műhelymunka, az ősi textilkészítési és díszítési módszerek (nemezelés, hímzés, gyöngyözés) feldolgozása tehetséges felnőttek és gyerekek  részvételével
Helyszín: Zenta, Tisza-part – Alvég Helyi Közösség
Szervező: Vatai Zsuzsanna
Előadók és foglalkozásvezetők:
Rúzsa Mária magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, nemezelés oktató,
Kocsis Dékány Anita magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, nemezelés oktató,
Vatai Zsuzsanna, hímző, népi hímzés oktató
Résztvevők: 24 személy részvételével zajlottak a foglalkozások.

A  Textilművészeti műhely megszervezésének célja az volt, hogy természetes alapanyagokból,  ősi textiltechnikákkal, a hagyományos magyar kultúrából merített motívumok alkalmazásával, a modern iparművészet kívánalmainak megfelelően a tehetséges fatalok és felnőttek alkalmat kapjanak szakmai tudásuk továbbfejlesztésére. Kézműves foglalkoztató programunk a legősibb textilkészítési technikák megismertetését és az ismeretek továbbfejlesztését helyezte a középpontba. Magyar vonatkozásaira a mintákon, jelképeken keresztül hívtuk fel a figyelmet.  A nemeztárgyakat hímzéssel díszítettük, ötvözve ezzel a két textiltechnika lehetőségeit és varázsát.  Ezek a foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, a finommotorikát, a fantáziát, a vizuális kreativitást, valamint a közösségi munka révén a szociális kapcsolatépítést, közös problémamegoldást.  A célcsoport olyan tehetséges fiatalok és felnőttek voltak, akik a textilművészet, a hagyományoson alapuló, mégis új textilkészítési módszerek és azok ötvözése felé nyitottak. 
 A különböző környékbeli táborokban már évek óta zajlik alapszintű nemezelés és külön hímzés oktatás. Gyakran találkozunk érdeklődőkkel, akik szeretnék fejleszteni alaptudásukat, de erre eddig nem volt lehetőségük. Ezért a programot nem korlátoztuk korosztályokra, sem kezdő, vagy haladó csoportokra, mert így mindenki, aki indíttatást érzett a továbbfejlődésre, alkalmat kapott rá.

A foglalkozások várható hasznosulása a kreativitás fejlesztése és az ősi technikák továbbéltetése. Az elkészült munkák után semmihez sem hasonlítható érzés az: „ezt én csináltam” élménye. Megbizonyosodtunk arról, hogy a hallgatók örömmel vettek részt a foglalkozásokon melyek nemcsak a tudástár bővítésére voltak alkamasak, hanem  a közösségi kapcsolatépítésre és az együttműködői készségfejlesztésre is.

Kép galéria>>

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny 2015
melyet a Bolyai Farkas Alapítvány
a Fény Nemzetközi Évében

SUGÁR  FÉNY
címmel szervezett.

Tíz évvel ezelőtt az első emlékversenyt azzal a céllal szerveztük, hogy a két Bolyai élete és munkássága nagyobb teret kapjon és vidékünkön a fiatalok többet tudjanak a Bolyaiakról, mint korábban. Bolyai Farkas és fia János koruk nagy tudósaiként nemcsak a matematikában jeleskedtek. Sokoldalúságukra szerettük volna felhívni a figyelmet és arra, hogy lehet több téren is nagyot alkotni. A Bolyaiak a metematikán kívül gyógyítóként, borászként, kertészként is, de zenészként is ismertek voltak, sőt kifejlesztettek egy különleges, gazdaságos kályhaépítési technikát is, amely nagy sikert aratott.
Az Emlékversenyre 2015-ben 56 gyerek pályamunkája érkezett meg. Ezek közül válogatott a zsűri. Az óvodások közül a Százszorszép óvoda nagycsoportosai dícséretet kaptak a legötletesebb munkáért.
A középiskolások közül Subotić Barbara, a Bolyai TGK tanulójának, a fényről készült fotósorozatát a legkiemelkedőbb pályamunkaként emelte ki a zsűri.
A díjkiosztón az emléklapok és ajándékok átadása előtt az óvodások mécses-táncában gyönyörködhettünk.

Kép galéria>>

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny 2015
a Fény Nemzetközi Éve alkalmából

 

log
A Bolyai Farkas Alapítvány
a Magyarul Tanuló Tehetségekért
pályázatot hirdet
SUGÁRZÓ   FÉNY
címmel
                                 óvodások, általános- és középiskolások számára

Bolyai Farkas és fia János elsősorban a matematikában jeleskedtek, de koruk polihisztoraiként kiemelkedtek költő és műfordítóként is, de festő, zenész, gyógyító, borász, kertész, és filozófusi munkásságukkal is. Az emlékversenyen sokrétű, alapos és odaadó tevékenységükre szeretnénk felhívni a figyelmet.

A pályamunkák lehetnek:

  • irodalmi alkotások (esszé, novella, dráma, riport, vers...)
  • képzőművészeti alkotások (rajz, festmény, kerámia, textil, nemez, fotó, fémmunka, kollázs...)
  • egyéni és csoportmunkákkal is lehet jelentkezni

A pályamunkákat 2015.december 23-ig a következő címre várjuk:
Bolyai Farkas Alapítvány
24400 Zenta, postafiók 140

A pályamunkákon kérjük tüntessék fel a következő adatokat:

  • a pályázó(k) neve
  • a pályázó óvoda, iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • a felkészítő pedagógus(ok) neve és elérhetősége

Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015.december 28-án, Zentán a Városháza dísztermében 17 órakor.
                                                               

További információk: bolyai.farkas.alapitvany@gmail.com

A rendezvény támogatója: ZENTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 
 
 
 

Tizéves a Bolyai Filmműhely

A Bolyai Farkas Alapítvány nemcsak felszereléssel támogatta a Bolyai Filmműhely munkáját. A Filmműhely tízéves jubileumára az Alapítvány könyvkiadással is készült, melynek a nyomdai előkészítését az Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósította meg. A jubileumra „A kamerával úgy kell bánni...” címmel megjelent könyv 500 példányban került ki a nyomdából, mintegy 140 oldalon mutatja be a Filmműhely tízéves történetét. A könyvből a Filmműhely vezetői: Horváth Mihály és Póth Imre szerkesztésében és írásaiból ismerkedhetünk meg a Filmműhely működésének kezdeteivel, az oktatás módszereivel, a tízéves munkásság során kapott sajtóvisszhanggal, a versenyfilmek filmográfiájával, szakvéleményekkel, filmkritikákkal, díjakkal, a néhai diákok élményeivel, emlékeivel. A könyvet 200 fekete-fehér fotó illusztrálja.
A Bolyai Filmműhely működésének tízéves jubileumi rendezvényen részt vett a Magyar Országgyűlés alelnöke Lezsák Sándor, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Hajnal Jenő, Magyarország szabadkai főkonzulja Dr. Babity János, a Tartományi Képviselőház elnöke Pásztor István, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főosztályvezetője Dr. Andrási György, Zenta város polgármestere Ceglédi Rudolf.
Az elektronikus és írott sajtó munkatársai is megtisztelték az eseményt és a következőket írták az ifjú filmesekről: Magyar Szó, Vajdaság Ma, Zenta város honlapja, RTV, Pannon RTV.

Kép galéria>>

 

bet

 
 
 
 

Algebra és Analízis könyvek a Bolyai TGK matematika szakos tanulóinak

Szeptember 24-én a Bolyai TGK matematika szakos tanulói átvehették az Alapítvány támogatásaként azokat az Algebra és Analízis könyveket, melyek a tehetséges tanulóknak négy évig fogják megkönnyíteni az emelt színtű matematika elsajátítását. Ugyanakkor Varga Nikoletta a Bolyai TGK képzőművészet szakos tanulója egy tabletet kapott az Alapítványtól, amely a tanulás, alkotás eszköze lesz.

 

 
 
 
 

Kiválóan akkreditált Tehetségpont

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta szeptember 12-én Budapesten megkapta a Kiválóan akkreditált Tehetségpont címet, melyet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ítélt oda az Alapítványnak az elmúlt három évben végzett tehetségsegítő tevékenységéért.

teh

 
 
 
 

 Filmes tábor

A Bolyai Farkas Alapítvány együttműködő partnere a Mayfly Filmklub(Tiszavirág) melynek szárnyai alatt olyan fiatal filmesek tevékenykednek, akik a filmezést nemcsak szabadidős tevékenységként művelik, hanem hivatásként is. A Bolyai Farkas Alapítvány, a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Filmklub tagjai "nemcsak munkatársként tekintenek egymásra, hanem baráti és még annál is szorosabb szálak is összekötik őket határon innen és túl. A Mayfly Filmklubszékhelye egyértelműen a vajdasági Zentára helyezhető, ugyanis a tagok ott "fertőződtek meg" eme tudománnyal, még a Bolyai Filmműhely Zenta tanóráinak keretei között. A tiszavirág mint jelkép egyfajta tiszteletadás a zentai éveknek, bolyais mentoroknak, akik rávilágítottak a film oktatásbeli szerepére és fontosságára. Napról napra ezeket a hagyományokat és eszméket öregbíti tovább a Mayfly Filmklub is." - idézet Zsolnai Ákostól, a Mayfly Filmklub alapítójától és vezetőjétől.

Képek>>

 
 
 
 

Számítógép és tablet két tanulónak

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta számítógéppel és tablettel támogatta a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium két tanulóját, megkönnyítve ezzel munkájukat.

Képek>>

 
 
 
 

Útiköltség támogatás

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a Balassi Intézet segítségével 2014-ben 38 szórványból utazó diák útiköltségét támogatta. Azok a tanulók kaptak támogatást, akik a szórványban születtek és életek, majd a tömbmagyarság lakta településeken kezdték meg középiskolai tanulmányaikat. 2015-ben 37 diák fog ilyen segítséget kapni az Alapítványtól. Közülük 25-en a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanulói, heten az adai Műszaki Iskolába járnak és öten a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola diákjai.

Képek>>

 
 
 
 

Fényképezőgép Székelykevére

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta a szórványban élő tehetségeket is támogatja. Minden képzésre, tanulmányi táborba, műhelymunkára meghívunk a szórványból is néhány tehetséges tanulót, akiknek az útiköltségéről és teljes ellátásáról is az Alapítvány gondoskodik. Ugyanebből a megfontolásból Székelykevére (Skorenovac) az általános iskolának könyvcsomagot és egy filmkészítésre is alkalmas fényképezőgépet juttatott a Bolyai Farkas Alapítvány a Fabo Alapítvány segítségével.

Képek>>

 
     
 

Kamera a Bolyai Filmműhelynek

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta egy Sony tipusú kamerával támogatta a tízéves Bolyai Filmműhely munkáját. A kamerát a Fabo Alapítvány jóvoltából tudtuk beszerezni.

Képek>>

 
 
 
 

Drámapedagógiai tábor

Drámapedagógiai tábor a Bolyai Farkas Alapítvány szervezésében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Balassi Intézet együttműködésével 2014 őszén. Téma: A XVII.század művészete (barokk kor) interdiszciplináris megközelítésben 32 középiskolai tanuló részvételével.

Képek>>

 
 
 
 

Filmes tábor

A Bolyai Farkas Alapítvány nemcsak felszereléssel támogatta a Bolyai Filmműhely munkáját, hanem a filmes táborokat, a nyári, téli továbbképzéseket és a Filmműhely tízéves jubíleumának megszervezését is támogatta. A képek a 2014-es nyári filmes táborban készültek:

Képek>>

 
 
 
 

Brüsszelben nyert pályázati összegből a Bolyai Farkas Alapítvány nemzetközi ifjúsági találkozót szervezett, egészséges életmód témában.

Képek>>

 
 
 
 

coka

IN HEALTHY BODY, HEALTHY MIND
Youth in Action Programme, Action 3.1 Training Course

 

The Fondation "Boljai Farkas" - Senta –Serbia has implemented an international project named “In healthy body, healthy mind” which had an 8 day training course as the main activity. The training course was held in the timeframes of 9th till 17th May, 2014, in Coka-Serbia, with 30 participants from the countries of: Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Romania and Bulgaria.

Read more>>

Photo Gallery>>

 
 

 

 
 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum munkájában A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító tagjaként vesz részt a Bolyai Farkas Alapítvány. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évi cselekvési tervének kidolgozásában, a Kormány Nemzeti Tehetség Programjának előkészítésében vidékünk egyetlen képviselőjeként vesz részt. Az Alapítvány lendületesen viszi tovább a tíz évvel ezelőtti megálmodóinak elképzeléseit, munkaszellemét, a MATEHETSZ-ben vállalt munkával valamint a Tóth Isaszegi Irén ösztöndíj odaítélésekor hozott döntéseivel.
A hagyományos téli, nyári és előkészítő táborok, valamint az előkészítő hétvégék 2014 elején a Bolyai Farkas Alapítvány támogatásával a következő témákban kerültek megrendezésre: 1.természettudományi: kémia, matematika, 2.térbeli - rajzos, 3.vizuális - filmes témákban. Ezenkívül az Alapítvány 2014 elején jótékonysági bálat rendezett, melynek jövedelméből az Alapítvány tanulmányi kirándulást szervezett Bécsbe tanulók számára.

 
 
 
 

Az Ady Endre-ösztöndíjpályázat eredménye
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves pályázót, hogy az „Ady Endre Ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására”.......

Bővebben itt>>

 

 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Ady Endre-ösztöndíj”


A pályázat célja: a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. (A pályázat kódja: NTP-ADY-11.)

Az igényelhető támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.
Az igényelhető támogatás mértéke: 100.000,- Ft-nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre.

A pályázók köre: A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–12. (Szlovákiában 13.) évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
A pályázat benyújtásának, postára adásának határideje: 2012. április 6.

A pályázatot papír alapon postai úton két eredeti és egy másolati példányban példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, országonként az alábbi határon túli közreműködő szervezetek címere kell benyújtani:

Bolyai Farkas Alapítvány
Posta utca 18
24400 Senta

  

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Ady Endre-ösztöndíj” című pályázat

A pályázati kiírás és adatlap letölthető az alábbi honlapról:  www.ofi.hu.

Pályáyat teljes szövege itt>> , Adatlap itt>>

1. számú melléklet itt>> , 2.számú melléklet itt>>

 
 
 
 

Felhívás

Felvételi előkészítők matematikából és képzőművészetből

A Bolyai Farkas Alapítvány 2012-ben is szervez felvételi előkészítőt matematikából és képzőművészetből (rajz-festészet és szobrászat).
Felhívjuk a tanulók, szülők, osztályfőnökök figyelmét, hogy érdeklődni és jelentkezni lehet a 024/816-700-as telefonszámon Vujačić Andreánál, e-mailben a vjanos@bolyai-zenta.edu.rs, címen, illetve személyesen az alapítvány irodájában Vida Jánosnál, a Posta utca 18. szám alatt, a II. emeleten.

 

Az alábbiakban közöljük a felvételi előkészítők időpontjait.

Képzőművészetből: február 25-én, szombaton, 9 órától kezdődik a foglalkozás (várjuk a szülőket is). További időpontok: március 3., 10., 24., 31., április 21., 28., május 12., és 26.
(A foglalkozások időpontjai szombatonként de 8.30-11.30 és du 12.30-15.30)

Matematikából: február 26-án, 10 órakor kezdődik az első felkészítő foglalkozás, amelyre a szülőket is várjuk, majd márciusban 4-én, 11-én, 18-án, 25-én, valamint 31-én, továbbá április 1-jén, 14-15-én, 22-én, májusban 6-án, 12-13-án, 19-20-án, valamint 26-27-én találkozunk. Az egynapos foglalkozásokat vasárnaponként 10 és 17 óra között tartjuk meg. A kétnapos foglalkozások kezdési időpontjai szombatonként du. 16 és 19 óra között, vasárnap de. 9 és 12 óra, du. 13 és 16 óra között lesznek.

 

Várjuk az érdeklődő tehetséges 7. és 8. osztályos tanulók jelentkezését.
A felkészüléshez és a majdani felvételihez sok sikert kívánunk!

 
 
 
 

Bolyai bál


Meghívó 2012. február 4-re

A Bolyai Farkas Alapítvány meghirdeti II. jótékonysági bálját, melynek
célja az Alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek
támogatása.

Ezúton szeretnénk meghívni önt, hogy jelenlétével, családi-baráti
társaságával tisztelje meg és támogassa rendezvényünket,
alapítványunkat és a magyar oktatás jövojét.

 

A rendezvény idopontja és helyszíne: 2012. február 04. Zenta, Papuli étterem

Részletessen itt>>

 
 
 
 

Tisztelt Hölgyek és Urak !

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Önöket, mint a Bolyai Farkas Alapítvány első bálozóit!

Kik is Önök valójában?
Egy nemes cél érdekében tevékenykedő nagyszerű emberek csoportja.
És mi a céljuk?

A magyarul tanuló tehetséges fiatalok támogatása.

Milyen érzés bolyaisnak lenni?
Gyönyörű és felemelő!

Akkor most térjünk át egy kicsit a múltra. Hány éves is a Bolyai Alapítvány ?

Majdnem 80 ill. majdnem 6.

A múlt század 30-as éveinek közepén alapították meg a belgrádi egyetemisták a nehéz körülmények között tanuló társaik megsegítésére szolgáló egyesületet, amelyet Bolyai Farkasról neveztek el.

Ennek az egyesületnek a támogatását élvezve tanulhatott sok olyan fiatal, aki később a vajdasági szellemi élet vezéralakjává válhatott. Ennek az egyesületnek volt tagja többek között a mi nagyra becsült és szeretett tanárunk, a Bolyai Farkas Zentai Főgimnázium iskolaigazgatója,  Dr Szeli István , akit innen és most is sok szeretettel köszöntünk és még sok jó egészségben eltöltött évet kívánunk, neki. - Ez a majdnem 80 év.

Az 1950-ben érettségizett diákok 55. érettségi találkozójukon, 2005-ben döntöttek úgy, hogy a belgrádi bolyaisok tevékenységét alapul véve alapítványt hoznak létre, mert a segítség ma is elkél.
Az alapítók közül szeretném megemlíteni a teljesség igénye nélkül Majorosi Imrét és Sőregi Lászlót, valamint azokat, akik ma este már fentről az égből néznek le ránk Burány Zsuzsannát, Süveg Sándort, valamint az alapítvány első elnökét Balla Lászlót, jeles közéleti személyt, országos úszóbajnokot és Jugoszlávia iráni nagykövetét, akinek a személyében megteremtődött a jogfolytonosság a belgrádi Bolyaiak és az alapítványunk között.

Ma az érdemi munkát már átvette egy új generáció, Kormányos Róbert és nagyszerű csapata – akik fiatalos elánnal, tudással és akarattal irányítják az alapítványt, aminek egyik bizonyítéka az is, hogy megszervezték ezt a bált, amely  remélhetőleg hagyományt teremt.

A szervezők fáradozását nagyon köszönjük és az Alapítvány vezetőségének sikeres munkát kívánunk.
Külön köszönetet érdemelnek mindazok, akik bármilyen módon támogatják munkánkat.
Most pedig kezdődjön a tánc és a mulatság!
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!

Szilágyi Anna
A Bolyai Farkas Alapítvány elnöke


2011. február 19-én

 
 
 
 

Meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Bolyai Farkas Alapítvány örömmel értesíti, hogy megszervezi jótékonysági bálját, melynek célja az alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek támogatása.

 

Bővebben itt>>

 
 
 
 

VÁRUNK TÉLI TÁBORUNKBA AZ IDÉN IS!

 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium és a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért  az idén is megszervezi téli táborát az általános iskolák 6–8. osztályos tanulói részére matematikából, informatikából és képzőművészetből.

A téli tábor témája: Elmés logikai játékok és tehetséggondozás
A tábor időpontja: 2011. január 10-14.

 

Helyszín: a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Posta utca 18.).

A foglalkozások célja, hogy a gondolkodni szerető és logikai feladatokat kedvelő diákokat kihívások elé állítsa és kreativitásra ösztönözze. A gondolkodás minden területét megmozgató rejtvényeket, kódokat, fejtörőket, nyelvi és képi feladatokat a tábor résztvevői egyénileg, párban, vagy pedig csoportban oldják meg.

Az ötnapos tábor részvételi költsége 3.500,00 dinár, amelyet a Bolyai Alapítvány folyószámlájára kell befizetni 2011. január 7-ig /svrha uplate: zimsko logorovanje,    žiro račun: 310-174154-96/
Jelentkezni a táborba is legfeljebb január 7-ig lehet, de amennyiben a helyek előtte megtelnek, úgy tovább már nem lesz módunkban fogadni a jelentkezéseket!
Bővebb felvilágosítás: a 024/816-700-as telefonszámon, Meoželj Sonjánál, Vida Jánosnál és Megyeri Gábornál kapható.

 

                                                                                       Szeretettel várunk

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny, 2010

Az V. Bolyai-emlékversenyre 232 pályamunka érkezett be. A pályázatokat elbíráló zsűri a következő döntését hozta meg:

 
 
 
 

Bolyai-emlékverseny 2010.

A Bolyai Farkas Alapítvány pályázatot ír ki a polihisztor Bolyai Farkas halálának 154. évfordulója alkalmából a következő témakörben:

Bővebben itt>>

 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Ady Endre Ösztöndíj Pályázata”
a határon túli magyar nemzetiségű kiemelkedő tehetséget mutató, szociálisan hátrányos helyzetű közoktatásban tanulók támogatása céljából. (A pályázat kódja: NTP-OKA-XV.)

A pályázat célja: Jelen pályázat célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedő tehetséget mutató 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.
A pályázók köre: A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2010. november 20.

A pályázatot kizárólag postai úton (legkésőbb 2010. november 20-i postabélyegzővel), magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, „Ady Endre Ösztöndíj Pályázat” megnevezéssel országonként az alábbi címre kell benyújtani:

Szerbia: Bolyai Farkas Alapítvány, Posta utca 18., 24400 Senta, tel 024-816-700, fax 024-817-776, e-mail: vjanos@bolyai-zenta.edu.rs, honlap: www.bolyaifarkas.org.rs

Részletes pályázati felhívás itt olvasható, valamint a pályázati adatlap innen letölthető.
 
 
 
 

A zentai székhelyű Bolyai Farkas Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) a magyarul tanuló tehetségekért szabályzatának 10.c. pontja értelmében, valamint Irene Bretschneider asszonnyal kötött, a „Tóth Isaszegi Irén Ösztöndíj” létesítésére vonatkozó tartós adományozási szerződés rendelkezéseinek értelmében, az alapítvány igazgatóbizottsága 2010. szeptember 23-án – 13/2010-IB számú határozatta alapján közzéteszi a következő:

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S T
tanulmányi ösztöndíj odaítélésére.

Bővebben itt>>

 
 
 
 
2010. október 1-2.-án megrendezésre kerül Zentán az
I. Vajdasági Tehetségpont Konferencia
 
Az I. Vajdasági Tehetségpont Konferencia célja a vajdasági Tehetségpontokban dolgozó szakemberek közötti szakmai kapcsolat létrehozása, megerősítése, a Tehetségpontok iránti igény és érdeklődés felkeltése, gyakorlati működésük megismerése, a Tehetségpont-hálózat bővítése, valamint egy adatbázis elkészítése, amely lehetővé tenné a vajdasági Tehetségpontok közötti együttműködést. Konferenciánkon alakul meg a Vajdasági Magyar Tehetségpontok Tanácsa, illetve megemlékezünk Bolyai János halálának 150. évfordulójáról.

A konferencia meghívója itt megtekinthető.

A jelentkezési lap innen letölthető.

 

 

 
a
s
eefm

 

 

s
Utolsó frissítés:
2018. Szeptember 18.
| Előzmények | Szabályzat | Elérhetőségeink | Kuratórium | Támogatók | Pályázatok | Sajtó | Galéria | Alapítók | Névadónk | Tehetségpont |